53_20230829_132958.jpg

Členská schůze klubu 2023

VV Handball clubu Nový Jičín svolává pro registrované členy klubu (nad 18-let) Členskou schůzi. Termín: 20. září 2023, čas: 18:00 h., místo: VIP místnost ve Sportovní hale "ABC", Purkyňova 48, Nový Jičín.

Vážení členové klubu házené.
Výkonný výbor klubu na svém zasedání dne 16.8.2023 odsouhlasil datum, čas a místo Členské schůze. Členská schůze se koná 1x ročně, kde se vyhodnotí soutěžní ročních, hospodaření a naplnění vizí na stanovený rok. V letošním roce máme volební rok, takže budeme volit i nové členy Výkonného výboru. Proto prosíme o účast všech registrovaných členů nad 18-let, aby byli přítomni. Níže Vám zveřejňujeme Plakát a Program Členské schůze.
Za klub házené předseda spolku Petr Jaroň